Wouwse Plantage

Perspectief Wonen - Wouwse Plantage

De behoefte aan zorg zal de komende jaren sterk stijgen doordat de vergrijzing, zeker ook in de kleine kernen snel toeneemt. Bovendien krijgen gemeenten taken over gedragen en moeten daar invulling aan geven met minder geld. Deze ontwikkelingen raken iedereen die op de één of andere manier zorg nodig heeft of geeft. Het raakt dan ook de ouderen die aangewezen zijn op voorzieningen in hun eigen omgeving. Actieve betrokkenheid van bewoners en het dorpshuis met vrijwilligers zijn daarbij noodzakelijk. Maar ook professionele zorg moet in de nabijheid beschikbaar zijn. Ouderen kunnen met zorg in hun vertrouwde omgeving blijven. Wat weer bijdraagt aan de leefbaarheid van het dorp.

 

Behoefte vindt oplossing

En het mooie doet zich voor dat nu al uit verschillende studies blijkt dat er behoefte is aan deze senioren woningen, dat er zich al kandidaten hebben aangemeld voor een aantal van de woningen binnen deze woonvorm en dat er zelfs een locatie aan de Plantagebaan uitermate geschikt is om deze woonvorm te realiseren.

Zoals gezegd is de woonvorm kleinschalig opgezet, waarbij privacy en ontmoeten in balans zijn en flexibiliteit, wooncomfort en zorg op maat centraal staan. Een woonvorm die voor de ouderen een situatie creëert welke hun eigen huiselijke situatie zo dicht mogelijk benadert. De levensloop bestendige woning moet niet te groot zijn en goed betaalbaar, weinig onderhoud vergen, veilig gelegen en zo ontworpen dat sociale contacten gemakkelijk mogelijk maken. De wensen en behoeften van de ouderen staan hierbij centraal evenals het behouden c.q. bevorderen van hun zelfredzaamheid en het mogelijk ontwikkelen van een nieuw sociaal netwerk.

 

Het zelfstandig blijven wonen zal gestimuleerd worden door de inzet van mantelzorg en later “zorg op maat” aan huis. In combinatie met de positieve ontwikkelingen in het nabijgelegen dorpshuis, met een ontmoetingsruimte en ruimte voor o.a. de huisarts, apotheek, fysio en pedicure.

 

Ideaal gelegen

De locatie aan de Plantagebaan (151-175) is uitermate geschikt voor het realiseren van deze kleinschalige woonvorm. Prachtig gelegen binnen de dorpsgrenzen, nabij de entree van Wouwse Plantage. Op loopafstand van alle voorzieningen en centraal gelegen in relatie tot nieuwe wandel –en fietspaden van en naar de Zoom. En qua woonvorm optimaal stedenbouwkundig inpasbaar op het braakliggende terrein van Van der Veeken, in aansluiting op de nieuwe starterswoningen van Hallo Wouwse Plantage en vloeiend inpasbaar bij een eventuele realisatie van de recreatiewoningen aan de Bosbesstraat.

 

Met medewerking van Van der Veeken kunnen de 12 seniorenwoningen snel en binnen een sluitende exploitatie gerealiseerd worden en is er tevens voldoende ruimte voor de realisatie van een vrijstaande woning voor Van der Veeken bij de ontsluiting van het woon –en recreatiegebied. Zelfs met inachtneming van de milieucirkel bij het gasvulpunt van het tankstation aan de overzijde van de straat.

 

Het prachtig vorm gegeven woningen, op een plattegrond, doorontwikkeld in samenwerking met de ergotherapeuten van stichting tanteLouise-Vivensis, komen mooi tot hun recht op de locatie. In de situatie met uitzicht op een groene parkstrook, die weer grenst aan de Plantagebaan. Waar ook de nieuwe woning voor Van der Veeken op uitkijkt. Met meerdere ontsluitingen voor de auto, de fiets en de wandelaar. Naar de voorzieningen van het dorp en de landgoed aan het dorp gelegen.

Bent u geïnteresseerd?

Perspectief Wonen is een nieuw innovatief woonconcept die inspeelt op de vergrijzing van Nederland. Het concept van Perspectief Wonen geeft het antwoord op de steeds groter wordende vraag naar nieuwe initiatieven in de ouderenzorg. Wilt u samen met ons inspelen en antwoord geven op een maatschappelijk probleem? Bent u of kent u iemand die geïnteresseerd zou kunnen zijn om te wonen bij Perspectief Wonen? Of heeft u ergens anders interesse in? Neem gerust contact met ons op. Graag bespreken we wat we elkaar te bieden hebben.

CONTACT OPNEMEN

© Copyright 2016 Perspectief Wonen | All Rights Reserved