't rietgoor

Perspectief Wonen - 't Rietgoor

De behoefte aan zorg zal de komende jaren sterk stijgen doordat de vergrijzing snel toeneemt. Bovendien krijgen gemeenten taken over gedragen en moeten daar invulling aan geven met minder geld. Deze ontwikkelingen raken iedereen die op de één of andere manier zorg nodig heeft of geeft. Het raakt dan ook de ouderen die aangewezen zijn op voorzieningen in hun eigen omgeving. Actieve betrokkenheid van naaste buren en vrijwilligers zijn daarbij noodzakelijk. Maar ook professionele zorg moet in de nabijheid beschikbaar zijn. Ouderen kunnen dan met zorg in hun vertrouwde omgeving blijven wonen.

 

Behoefte vindt oplossing

En het mooie doet zich voor dat nu al uit verschillende studies blijkt dat er behoefte is aan deze senioren woningen en dat een locatie aan de Thorbeckelaan uitermate geschikt is om deze woonvorm te realiseren.

 

Zoals gezegd is de woonvorm kleinschalig opgezet, waarbij privacy en ontmoeten in balans zijn en flexibiliteit, wooncomfort en zorg op maat centraal staan. Een woonvorm die voor de ouderen een situatie creëert welke hun eigen huiselijke situatie zo dicht mogelijk benadert. De levensloop bestendige woning moet niet te groot zijn en goed betaalbaar, weinig onderhoud vergen, veilig gelegen en zo ontworpen dat sociale contacten gemakkelijk mogelijk maken. De wensen en behoeften van de ouderen staan hierbij centraal evenals het behouden c.q. bevorderen van hun zelfredzaamheid en het mogelijk ontwikkelen van een nieuw sociaal netwerk.

 

Het zelfstandig blijven wonen zal gestimuleerd worden door de inzet van mantelzorg en later “zorg op maat” aan huis. In combinatie met het realiseren van een ontmoetingsruimte met ruimte voor bijvoorbeeld de huisarts, apotheek, fysio, pedicure en bloedprikken.

 

Ideaal gelegen

De locatie aan de Thorbeckelaan is uitermate geschikt voor het realiseren van deze kleinschalige woonvorm. Prachtig gelegen binnen de lint van bebouwing van de wijk Tolberg. Op loopafstand van voorzieningen en mooi gelegen aan de rand van Roosendaal, vlakbij de molenbeek. En qua woonvorm optimaal stedenbouwkundig inpasbaar op het terrein van Dhr. P. Aarts.

 

In opdracht van Dhr. P. Aarts, eigenaar van de grond en ontwikkelaar/bouwer van deze seniorenwoningen is er naast het invulling geven aan de vraag naar deze woonvorm, op deze mooie locatie, ook een haalbare case wat betreft de kosten, baten en financiering van het plan. Met medewerking van Dhr. P. Aarts kunnen de +/- 24 seniorenwoningen (gefaseerd) snel en binnen een sluitende exploitatie gerealiseerd worden.

 

De prachtig vorm gegeven woningen, op een plattegrond, doorontwikkeld in samenwerking met de ergotherapeuten van stichting tanteLouise-Vivensis, komen mooi tot hun recht op de locatie. Ruim opgezet in veel groen met mooie vergezichten in dit prachtig stukje Roosendaal. Op ruime afstand van de aangrenzende woningen aan de Fresiaberg.

 

Met perspectief voor de senioren die binnen deze woonvorm, in hun vertrouwde omgeving, een plek kunnen vinden om te bouwen aan hun toekomst. Volop genietend van de oude dag.

Bent u geïnteresseerd?

Perspectief Wonen is een nieuw innovatief woonconcept die inspeelt op de vergrijzing van Nederland. Het concept van Perspectief Wonen geeft het antwoord op de steeds groter wordende vraag naar nieuwe initiatieven in de ouderenzorg. Wilt u samen met ons inspelen en antwoord geven op een maatschappelijk probleem? Bent u of kent u iemand die geïnteresseerd zou kunnen zijn om te wonen bij Perspectief Wonen? Of heeft u ergens anders interesse in? Neem gerust contact met ons op. Graag bespreken we wat we elkaar te bieden hebben.

CONTACT OPNEMEN

© Copyright 2016 Perspectief Wonen | All Rights Reserved